Rychlý kontakt

Tel.: +420 725 800 218

Email: info@fairforpets.cz

Napište nám:

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém velkoobchodě www.fairforpets.cz.

Objednávky vyřizuje:

FAIR FOR PETS - Praha, Střední, Severní, Západní Čechy & kraj Vysočina

Ing. Petr Těšina, tel. 725 800 218, email: info@fairforpets.cz

FAIR FOR PETS - Západní & Jižní Čechy

Ing. Lenka Adámková, tel. 739 094 358, email: lenka.adamku@post.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pouze na tomto eshopu.

2. OBJEDNÁVKA UZAVŔENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.fairforpets.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu www.fairforpets.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.fairforpets.cz pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
 8. Ceny uvedené v ceníku jsou vč. DPH 14%.
 9. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6, §53, novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Dle odstavce 7, §53 výše uvedené novely Občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku bez našeho předešlého souhlasu. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část a to i bez udání důvodu a nebo v těchto případech:

• zboží se již nevyrábí nebo nedodává

• změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp...).

4. ZÁRUKA

Kupující je povinen si prohlédnout zboží okamžitě při převzetí zda je bez zjevných známek poškození a zabalené. Pokud kupující zjistí, že došlo k poškození zboží během přepravy, veškeré náklady na opravu zboží nese dopravce. Pokud kupující potvrdí přepravci převzetí zboží, nelze při pozdějším zjištění poškozeného zboží během dopravy vymáhat na dopravci ani prodávajícím vzniklou škodu. Minimální záruka na zboží, pokud není uvedeno jinak, je podle zákona 2 roky. Kupující je povinen před použitím zboží prostudovat český návod a záruční podmínky, aby předešel poškození zboží. V případě nedodržení podmínek uvedených v návodu nelze později uplatnit reklamaci na takto poškozené zboží. Náklady na vzniklou škodu zapříčiněné nevhodným používáním nese kupující. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vady které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným používáním. Pokud dojde vlivem častého používání ke zkrácení životnosti výrobku nelze reklamaci uplatnit. Záruční opravy lze uplatnit pouze v případě, že nakupujícím je fyzická osoba (koncový zákazník), nikoliv firmy které nakupují na IČO.

Postup reklamace:

Zásilka musí obsahovat:

 1. reklamované zboží (zabalené v originálním obalu)
 2. kopii dokladu o zaplacení tj. záruční list
 3. přiložený podrobný popis závady

Náklady na dopravu zboží k prodejci hradí zákazník (kupující), pokud se s prodávajícím předem nedohodli jinak.

Zboží lze zaslat na naši poštovní adresu doporučeně, ne na dobírku (takové zboží nebude přijato). Pokud byla reklamace oprávněná, náklady na dopravu opraveného zboží k zákazníkovi (kupujícímu) hradí prodávající.

Prodávající se zavazuje odstranit vadu v co nejkratším možném termínu. Pokud se jedná o vadu, která je předmětem oprávněné reklamace, prodávající zajistí opravu zboží, výměnu za nové, popřípadě vrácení kupní ceny. O způsobu řešení reklamovaného zboží rozhoduje pouze prodávající. Kupující má nárok na výměnu zboží za nové v případě, že náklady na odstranění zboží překročí hodnotu nového výrobku.

Upozornění: Pokud reklamační zakázka nebude splňovat výše uvedené podmínky, nelze zaručit její korektní zpracování.

5. KDY A JAK DOSTANU ZBOŽÍ?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná.

Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme do 2 pracovních dní od přijetí objednávky.

Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem, obvykle 3-5 dní.

Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat.

Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu.

6. DOPRAVA ČESKÁ REPUBLIKA

Při objednávce nad 1500,- Kč vč. DPH doprava po celé ČR zdarma.

Existuje několik možností jak po nákupu převzít své zboží. Vyberte si tu, která je Vám nejbližší.

Osobní odběr

Osobní odběr zboží je po domluvě možné uskutečnit v některé z našich vzorkových prodejen viz. sekce Kontaktujte nás

Zásilkovou společností do 48 hodin

Zásilková služba doručuje obvykle do 24 hodin po celé ČR.

Zboží Vám bude nejčastěji doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky (toto potvrzení Vám přijde na email uvedený při registraci), bude-li nám tato objednávka doručena do 11:00.

Zboží je doručováno v pracovní dny, 9:00 - 18:00, přesný výběr hodiny dodání není bohužel možný.

Při objednávce nad 1500,- Kč vč. DPH doprava po celé ČR zdarma.

Dopravné a balné u této služby činí 59,-Kč vč. DPH.

Dobírečné činí 30,- Kč vč. DPH.

Obchodním balíkem České pošty do 48 hodin

Česká pošta obvykle doručuje v pracovní dny do 48 hodin po celé ČR.

Balíky jsou doručovány v pracovní dny, v běžné doručovací době, kterou Česká pošta nabízí v dané lokalitě. V případě, že nebudete zastiženi na uvedené adrese, bude zásilka uložena na nejbližší poště skladující balíky a Vy budete upozorněni tzv. Výzvou ve Vaší schránce.

Pokud si zboží nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky odesíláno zpět.

Při objednávce nad 1500,- Kč vč. DPH doprava po celé ČR zdarma.

Poštovné a balné u této služby činí 119,-Kč vč. DPH.

Dobírečné činí 30,- Kč vč. DPH.

7. ZPŮSOB ÚHRADY

• Platba v hotovosti - Zboží zaplatíte prodejci při převzetí zboží.

• Platba dobírkou - Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené dodací adrese (dobírečné činí 30,- Kč vč. DPH).

• Platba bankovním převodem – předem (proforma fakturou) - Zvolíte-li tuto možnost, obdržíte po potvrzení nákupního košíku na svůj e-mail proformu faktury s veškerými potřebnými údaji tak, abyste mohli pohodlně provést platbu. V tomto případě zboží expedujeme až v okamžiku připsání částky na náš účet.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků (kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede). Odesláním objednávky v elektronickém obchodě www.fairforpets.cz souhlasíte se shromažďováním informací o Vás a Vašich nákupech. V případě, že dojde k poškození zabezpečení a do systému vnikne cizí osoba prostřednictvím počítačové sítě internet, provozovatel elektronického obchodu nenese zodpovědnost za škody vzniklé tímto jednáním.

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.fairforpets.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Aktuality
Novinky na email
FAIR FOR PETS ® 2012 © Sunlight systems - tvorba eshopů